შპს “კრედიტორი” წარმოადგენს 2011 წელს დაფუძნებულ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას. კომპანიის მიზანია მომხმარებელთა მაღალი ხარისხის სერვისით უზრუნველყოფა, მათ მოთხოვნებზე კონცენტრაცია, ბიზნესის გრძელვადიანობა.
 კომპანიის მენეჯმენტი შედგება მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი და მოტივირებული პიროვნებებისგან, რომელთაც გააჩნიათ მაღალი დონის გამოცდილება.

ჩვენი მისიაა ხარისხიანი და ეფექტური მომსახურეობა, ჩვენ მუდმივად ვსწავლობთ კონკურენტი კომპანიების სესხის პირობებს, აქედან გამომდინარე ხდება ჩვენი პროდუქტების მუდმივი დახვეწა და ჩვენი მომხმარებლებისთვის მიწოდება. გვსურს ბაზარზე  დავიმკვიდროთ სახელი “კომპანია ყველაზე კარგი პირობებით”.