რეპორტინგი

2024 წლის ბალანსი პირველი კვარტალი

2023 წლის მეოთხე კვ. ბალანსი

2022 წლის აუდიტის დასკვნა ფინანსური ანგარიშგება

2021 წლის აუდიტის დასკვნა ფინანსური ანგარიშგება

2020 წლის აუდიტის დასკვნა ფინანსური ანგარიშგება

2019 წლის აუდიტის დასკვნა ფინანსური ანგარიშგება

2018 წლის აუდიტის დასკვნა ფინანსური ანგარიშგება

2017 წლის აუდიტის დასკვნა ფინანსური ანგარიშგება

2016 წლის აუდიტის დასკვნა ფინანსური ანგარიშგება

2015 წლის აუდიტის დასკვნა ფინანსური ანგარიშგება

2014 წლის აუდიტის დასკვნა ფინანსური ანგარიშგება

2013 წლის აუდიტის დასკვნა ფინანსური ანგარიშგება

2012 წლის აუდიტის დასკვნა ფინანსური ანგარიშგება