პროდუქტები

ავტო სესხი
 1. სესხის ვადა 1-დან 36 თვემდე
 2. თანხა 1000-დან 10000 ლარამდე
 3. გადახდის გრაფიკი ლომბარდული ან ანუიტეტური
 4. ლომბარდული გრაფიკის შემთხვევაში ადრე დაფარვის საკომისიო 0%, შეგიძლიათ შეამციროთ ძირი თანხა რაც გამოიწვევს მომდევნო თვის გადასახდელი თანხის შემცირებას.
 5. მანქანის გამოშვების წელი 2003
 6. არ იხდით დაზღვევას
 7. ავტომანქანა რჩება თქვენს მფლობელობაში
 8. სესხი გაიცემა შემოსავლების დადასტურების გარეშე, მხოლოდ ავტომანქანის შეფასებიდან გამომდინარე

სესხის ასაღებად დაგჭირდებათ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი და ავტომობილის ტექნიკური პასპორტი;

სესხის აღების სავარაუდო დრო 40 წუთია.

 

 

 

 

სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "კრედიტორი" არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი.

ფინანსური ინსტიტუტის გაკოტრების შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.

 • დაითვალე სარგებელი

  benefits form
  ჯამური სარგებელი
  0 gel
  ყოველთვიურად
  0 gel
USD 2.5400 2.6000
EUR 2.8200 3.0200
ოქრო 375 500 585 750 916 958
ფასი $ 8 15 18 24 29 30
© კრედიტორი 2013. ყველა უფლება დაცულია
შექმნა და მხარდაჭერა ″ Agora Solutions ″