პროდუქტები

ოქროს ლომბარდი

ჩვენ გთავაზობთ ოქროს ლომბარდს საუკეთესო პირობებით. სესხი გაიცემა ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე, მინიმალური თანხაა 50 ლარი მაქსიმალური 100000. სარგებელი შეადგენს თვეში 1,5%-დან, წლიური ეფექტური 19,55%. ვადაგადაცილების შემთხვევაში (გარდა უჯარიმო სესხისა) სესხზე ირიცხება პირგასამტეხლო ძირითადი თანხის 0,25% ყოველდღიურად. სესხის ადრე დაფარვის შემთხვევაში მომხმარებელი იხდის გადასახადს გასული დღეების მიხედვით.

 

 

შპს მსო"კრედიტორი" არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი, მისი გაკოტრების შემთხვევაში თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.

 • დაითვალე სარგებელი

  benefits form
  ჯამური სარგებელი
  0 gel
  ყოველთვიურად
  0 gel
USD 2.8700 2.8900
EUR 3.1900 3.2500
ოქრო 375 500 585 750 900 958
ფასი $ 25 50 62 75 90 97
© კრედიტორი 2013. ყველა უფლება დაცულია
შექმნა და მხარდაჭერა ″ Agora Solutions ″