ხშირად დასმული კითხვები

 • რა ვადაში გაიცემა იპოთეკური სესხი?

  პასუხი:

  სესხის გაცემის ვადა მერყეობს 1 დან 4 დღემდე (დამოკიდებულია მსესხებლის მიერ განხორციელებული იპოთეკის რეგისტრაციის პროცედურაზე)

 • როგორ გადავიხადოთ?

  1.გადახდა შეგიძლიათ კომპანიის ფილიალებში არსებული სალაროს მეშვეობით.

  2.საქართველოს ბანკში „კრედიტორის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის შემოტანით

  მიმღების დასახელება – შპს მისო "კრედიტორი"
  საქართველოს ბანკი - GE64BG0000000625231200
  დანიშნულება – სესხის დაფარვა XXXXXXXX (X-ის ნაცვლად სესხის ნომერი ან მსესხებლის გვარი სახელი ან პირადი ნომერი)

  3.თანხის დაფარვა შესაძლებელია საქართველოს ბანკის PAY სწრაფი გადახდის აპარატის მეშვეობით, აირჩიეთ "თანხის შეტანა იურიდიული პირის ანგარიშზე და მიუთითეთ კომპანიის საიდენთიფიკაციო კოდი 404910637. (არ იხდით საკომისიოს)

  გაითვალისწინეთ: თუ სარგებლობთ ერთზე მეტი სასესხო პროდუქტით, თანხის ჩარიცხვის დროს სავალდებულოა მიუთითოთ სესხის ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კომპანიას უფლება აქვს უკან დააბრუნოს გადმორიცხული თანხა ან თანხას მიმართავს ხელშეკრულებით განსაზღვრული რიგითობით ან საკუთარი შეხედულებისამებრ შერჩეულ სესხზე. ასეთ შემთხვევაში, შესაძლო არასასურველ შედეგზე კლიენტს ეკისრება პასუხისმგებლობა.

 • რა საბუთებია წარმოსადგენი ავტო-სალომბარდე სესხის მისაღებად?

  პასუხი:

   

  • ავტომიბილის ტექნიკური პასპორტი
  • ავტომობილის მესაკუთრის პ/მ ან პასპორტი
 • დაითვალე სარგებელი

  benefits form
  ჯამური სარგებელი
  0 gel
  ყოველთვიურად
  0 gel
USD 2.5050 2.5100
EUR 2.7350 2.7570
ოქრო 375 500 585 750 900 958
ფასი $ 28 73 85 109 131 139
© კრედიტორი 2013. ყველა უფლება დაცულია
შექმნა და მხარდაჭერა ″ Agora Solutions ″