ხშირად დასმული კითხვები

 • რა ვადაში გაიცემა იპოთეკური სესხი?

  პასუხი:

  სესხის გაცემის ვადა მერყეობს 1 დან 4 დღემდე (დამოკიდებულია მსესხებლის მიერ განხორციელებული იპოთეკის რეგისტრაციის პროცედურაზე)

 • რა საბუთებია წარმოსადგენი ავტო-სალომბარდე სესხის მისაღებად?

  პასუხი:

   

  • ავტომიბილის ტექნიკური პასპორტი
  • ავტომობილის მესაკუთრის პ/მ ან პასპორტი
 • დაითვალე სარგებელი

  benefits form
  ჯამური სარგებელი
  0 gel
  ყოველთვიურად
  0 gel
USD 3.0600 3.0700
EUR 3.3000 3.3300
ოქრო 375 500 585 750 900 958
ფასი $ 30 70 85 108 115 140
© კრედიტორი 2013. ყველა უფლება დაცულია
შექმნა და მხარდაჭერა ″ Agora Solutions ″