ოქროს ლომბარდი
იპოთეკური სესხი
11 ოქტ
22 აპრ
USD 2.7500 2.7650
EUR 3.0700 3.1200
ოქრო 375 500 585 750 900 958
ფასი $ 25 50 62 75 90 97
© კრედიტორი 2013. ყველა უფლება დაცულია
შექმნა და მხარდაჭერა ″ Agora Solutions ″