ოქროს ლომბარდი
იპოთეკური სესხი
11 ოქტ
22 აპრ
USD 3.4150 3.4250
EUR 4.1250 4.1400
ოქრო 375 500 585 750 900 958
ფასი $ 30 70 85 108 115 140
© კრედიტორი 2013. ყველა უფლება დაცულია
შექმნა და მხარდაჭერა ″ Agora Solutions ″