ოქროს ლომბარდი
იპოთეკური სესხი
11 ოქტ
22 აპრ
USD 3.1850 3.2150
EUR 3.4300 3.4700
ოქრო 375 500 585 750 900 958
ფასი $ 30 50 70 83 90 110
© კრედიტორი 2013. ყველა უფლება დაცულია
შექმნა და მხარდაჭერა ″ Agora Solutions ″