ოქროს ლომბარდი
იპოთეკური სესხი
11 ოქტ
22 აპრ
USD 3.2950 3.3050
EUR 3.9900 4.0100
ოქრო 375 500 585 750 900 958
ფასი $ 30 70 85 108 115 140
© კრედიტორი 2013. ყველა უფლება დაცულია
შექმნა და მხარდაჭერა ″ Agora Solutions ″